Diese Seite benutzt Cookies, um Dienstleistungen in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung zu liefern. Sie können die Bedingungen für die Lagerung oder den Zugang von Cookies auf Ihrem Browser oder der Konfiguration des Dienstes angeben.

Bereits registriert?

Passwort vergessen?

Erstellen Sie ein Konto

Um ein Konto zu erstellen, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein

Kundenservice - Kontakt

Senden Sie eine Nachricht

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) informujemy, że:

  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lwowska 154 Przemyśl 37-700,
  2. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz załatwienia zgłoszonej sprawy za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  3. 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.